Makelaardij van Santen de Hoog
Makelaardij van Santen de Hoog
Sterk in stad en regio!
Ons aanbod:
Bel ons:
Whatsapp:

Minister wil af van energie-onzuinige huurwoningen

In het Convenant Energiebesparing Huursector hebben Aedes, Woonbond en VastgoedBelang met de overheid afspraken gemaakt over energiebesparing in de huursector. De woningcorporaties hebben zich gecommitteerd aan een doelstelling van gemiddeld een energielabel B in 2020 en de doelstelling voor particuliere huurwoningen is minimaal een label C voor 80% van de particuliere woningvoorraad in 2020.
Inmiddels is gebleken dat deze doelstellingen waarschijnlijk niet worden gehaald. De minister heeft daarom aangekondigd wetgeving voor te bereiden die moet leiden tot het uitfaseren van huurwoningen met een energielabel slechter dan C. 

De details van de maatregel moeten nog worden uitgewerkt, navraag bij het ministerie leert dat hierbij waarschijnlijk wel een bepaalde ondergrens zal worden gehanteerd. De maatregelen zullen gericht zijn op professionele verhuurders met meerdere woningen in de verhuur en niet op particulieren met dubbele woonlasten, die hun woning tijdelijk verhuren. De NVM zal dit dossier de komende tijd nauwgezet blijven volgen. 

In het voorjaar van 2017 wordt meer bekend over de maatregel, de minister heeft daarbij toegezegd ook de financiële consequenties voor partijen goed kaart te zullen brengen.
Geschreven op 15-11-2016
Share: